Načítání...
mc.hesovodoupe.cz
Klikněte pro zkopírování IP
Načítání...
discord.hesovodoupe.cz
Klikněte pro připojení
Avatar
Připoj se k epickému dobrodružství!
Nechceš o nic přijít? Zaregistruj se!
Internet Explorer: Internet Explorer není podporován. Použijte prosím modernější prohlížeč.
Všeobecné informace
V levé části si vyber kategorii, ohledně které si chceš přečíst pravidla.

Poznámka: Pokud se nikam nepřeklikneš, tak dává smysl, že si nemáš co přečíst 😬

Užitečné odkazy:

Pravidla spojené s Minecraft Serverem

Všeobecná pravidla

 1. Je zakázáno využívat bugů a chyb pro své zvýhodnení a obohacení. V případě, že hráč na takovýto problém přijde, musí ho neprodleně nahlásit členu AdminTeamu.
 2. Je zakázáno využívání externích programů, modů, hacků, cheatů, atd.. za účelem obohacení, či zvýhodnení nad ostatníma.
 3. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena AdminTeamu.
 4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest.
 5. Je zakázáno spamovat v chatu, soukromých zprávách, posíláním spam money,...
 6. Je zakázáno veškeré nevhodné a neetické chování (nepočítá se pouze v chatu, ale i přímo v hře -> skin, cedulky, stavby,..)
 7. Je zakázáno urážet, či ponižovat ostatní hráče/členy AdminTeamu.
 8. Je zakázáno provádět reklamu jakýmkoliv způsobem, pokud není předem domluvená (zasíláním do chatu, msg, házením knížky,..)
 9. Je zakázáno trollení, vyvolávání konfilktů a cílené provokování.
 10. Je zakázáno níčení hlavní přírody (níčení světa world/earth -> pro těžbu využívej primárně resource world v /rtp)
 11. Je zakázáno mít multiacc (více účtů z jedné IP adresy bez povolení členů AT -> pro další prověření máme nárok na preventivní zabanování hráče a dořešení jeho případu v ticket systému na Discordu)
 12. Za ztrátů itemů způsobenou uklízečkou (ClearLag), pádem hry/serveru či jeho resetem neručíme.
 13. Pokud zpětně nahlašuješ hráče a nemáš žádnou potřebnou evidenci, nebude tvé nahlášení bráno vážně.
 14. Vyhrazujeme si nárok na udělení Statusu nechtěného a tím zamezení přístupu na celý network, bez udání důvodů.
 15. Je zakázáno prodávat herní předměty/měnu/ranky za reálné peníze bez schválení vedení serveru.
 16. Je zakázáno darování/prodání herního účtu jinému hráči. (toto se trestá i v přípravné fázi)
 17. Je zakázáno zneužívat report systém. 
 18. Je zakázáno cíleně hledat a zneužívat díry v pravidlech.
 19. Vyhrazujeme si nárok na úpravu těchto pravidel, bez udání důvodů + nutnosti kohokoliv informovat.
 20. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem žebrat o nějaký rank, hodnost, či item.
 21. Hráč nemá jakékoliv právo řešit trest jiného hráče.
 22. Každý hráč si zodpovídá za zabezpečení svého vlastního účtu.
 23. Je zakázáno cílené lagování serveru.
 24. Každý hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 25. Hráč nemá nárok na jakýkoliv majetek serveru (stavby,, itemy, záznamy,..) i skrze to, že se na jejich získávání/stavění podílel.
 26. Všichni hráči mají nárok na ochranu osobních údajů, tudíž jejich šíření bez jeho svolení bude tvrdě trestáno!
 27. V chatu se smí psát pouze česky a slovensky. Vyjímka poté platí pouze na anglické výrazy, ulehčujícící komunikaci.
 28. Neručíme za ztrátu itemů v zabezpečené residenci -> do své resky si přidáváte hráče Vy.
 29. Pokud hráči nedorazí Denní webová odměna, nejsme nijak povinni mu tuto odměnu dodávat zpětně.
 30. K udělenému trestu se hráč může odvolat pouze do 5 pracovních dní od jeho udělení. Pokud se pokusí odvolat poté, může mu být zamítnut, z důvodu pozdního řešení.

Pravidla férového a příjemného hraní

 1. Je zakázáno prodávat/rozdávat vzácené itemy, za účelem zníčení ekonimiky/mechanik serveru.
 2. Vyhrazujeme si nárok na zrušení hráčského shopu, pokud bude obsahovat itemy, které budou velice nízko pod jejich průměrnou prodejní cenou (v rámci zachování hospodářské soutěže)
 3. Je zakázáno jakkoliv okrádat ostatní hráče.
 4. Je zakázáno cíleně poškodit majetek jiného hráče.
 5. Je zakázáno v chatu provozovat flood.
 6. Je zakázáno na serveru propagovat drogy jako je (cocain,..) skrze chat, či se pokoušet prodávat itemy takto nazvané.
 7. Neoznámení porušování pravidel ze strany jiného hráče se jedná o hrubé porušení pravidel <- tento hráč bude trestán stejně jako hráč, co porušil pravidla

Pravidla obchodu a veškerých plateb

 1. Zakoupením jakéhokoliv itemů na storu, či skrze SMS platbu se zřekáváte práva na vrácení peněz.
 2. Zakoupením čehokoliv nezískáváte ochranu proti banu a zároveň v případě jeho udělení, Vám nevzniká nárok na vrácení finanční prostředků.
 3. Pokud zakoupený item neobdržíte do 24 hodin, jste povinni tento problém nahlásit na Discordu maximálně do 2 dní. Pokud tam neučiníte, zaniká nárok na reklamaci.
 4. Vyhrazujeme si právo na změny produktů a jejich výhod, bez předchozího upozornění a nároku na vrácení peněz.
 5. V případě "zmizení" ranku či zakoupeného itemu jste povinni tento problém nahlásit na Discord a vyřešit ho v ticket systému.
 6. Upozorňujeme, že zakoupením negarantujeme stálý přístup na serveru. V případě zániku serveru/výpadku není možná kompenzace + pokud již server nebude zprovozněn, zanikají všechny kredity, VIP účty, itemy bez jakékoliv kompenzace.
 7. V případě ztráty zakoupených herních itemů skrze uklízečku, či odcizením jiného hráče nevzniká nárok na žádnou náhradu.

BoxFight

 1. Je zakázáno týmovat ve více než 3 hráčích.
 2. V případě otevření nové SEASONy nevzniká nikomu nárok na vrácení herních itemů z předchozí seasony.
  1. Toto pravidlo se vztahuje i na zakoupené itemy a vstupy do VIP zon
 3. Bohužel k vzhledem velké vytíženosti našeho zodpovědného personálu jsme aktuálně nuceni omezit množství možných rollbacků inventáře na max 2 denně - zbytek RB bude muset být zamítnuto.
 4. Je zakázáno cíleně zastavovat výstup ze spawnu.
 5. Je zakázáno celou arénu naplnit vodou.

Upozorňujeme: Toto není finální podoba pravidel, vyhrazujeme si nárok na jejich úpravu i v případě probíhajícího sporu

 

Discord pravidla

 1. Je zakázáno hromadně označovat uživatele.
 2. Je zakázáno zbytečně označovat členy AdminTeamu
 3. Je zakázáno se nevhodně chovat a vyjadřovat v textových a hlasových kanálech.
 4. Je zakázáno využívat externí programy (voicechanger,..)
 5. Je zakázáno posílat nevhodné obrázky,gify,soubory,odkazy,..
 6. Je zakázáno provozovat reklamu v jiných kanálech než pro to určených
 7. Je zakázáno označovat jen tak.
 8. Každý uživatel je povinen dodržovat Discord TOS